Cu adevărat, sunt plin de putere prin Duhul Domnului. El m-a uns să proclam harul şi adevărul Lui până la marginile pământului, aducând oameni din întuneric în moştenirea lor divină în Cristos, în Numele lui Isus. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale.Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!Binecuvantat sa fii Tu, Doamne! Invata-ma oranduirile Tale!Cu buzele mele vestesc toate hotararile gurii Tale.Cand urmez invataturile Tale, ma bucur de parc-as avea toate comorile.Ma gandesc adanc la poruncile Tale, si cararile Tale le am sub ochi.Ma desfat in oranduirile Tale si nu uit cuvantul Tau.Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si sa pazesc cuvantul Tau!Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate ale Legii Tale!(Psalmul 119:10-18)Amin !RUGĂCIUNE PENTRU BISERICĂ Tată, mă rog şi mărturisesc Cuvântul Tău, despre Trupul lui Isus Hristos, despre Biserică. Mă rog ca membrii Trupului lui Hristos, credincioşii, să se umple de cunoştinţa deplină a voii Tale, în orice înţelepciune duhovnicească, să primească o vedere în căile Tale, în ţelurile Tale, ca să cunoască, să înţeleagă şi să poată deosebi lucrurile duhovniceşti. Mă rog ca ei să trăiască o viaţă vrednică şi să umble în chip vrednic de Tine, ca să-Ţi fie plăcuţi, în orice privinţă. Să aducă roade în tot felul de fapte bune şi să crească încontinuu în cunoaşterea Ta şi prin cunoştinţa Ta, să Te recunoască, să vadă tot mai clar, să ajungă într-o relaţie mai strânsă cu Tine. (Col. 1,9–10) Mă rog, ca Trupul lui Isus Hristos, să se întărească cu toată puterea, potrivit cu tăria Slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. (Col. 1,11) Tată, Tu ne-ai făcut vrednici să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină. (Col. 1,12) Tatăl meu drag, Tu ne-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-ai strămutat în împărăţia Fiului dragostei Tale, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor noastre. (Col. 1,13–14) Tată, Tu priveşti cu desfătare la Trupul lui Isus Hristos, cum sfinţii Tăi, umăr lângă umăr în bună rânduială, Te slăvesc pe Tine, sunt tari în credinţa în Isus şi sunt tari prin puterea Ta Sfântă. (Col. 2,5) Sfinţii Tăi se sprijină de Tine, se bizuiesc cu toată încrederea pe puterea, pe înţelepciunea şi pe bunătatea Ta. Astfel îşi conduc viaţa precum sunt înrădăcinaţi în Tine şi se zidesc în Tine, încontinuu, întărindu-se în credinţă sporind în ea cu mulţumiri, către Dumnezeu. (Col. 2,6–7) Tată, copiii Tăi, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţiţi şi preaiubiţi, se îmbracă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, şi cu îndelungă răbdare. (Col. 3,12) Le dai putere să rămână perseverenţi în orice, să se suporte unii pe alţii cu dragoste. Dacă nu se înţeleg asupra unui lucru, le dai înţelepciune să vadă clar. Sunt gata să se ierte unii pe alţii, la fel cum îi ierţi Tu, aşa şi ei se iartă unii pe alţii. (Mat. 6,14. Efes. 4,32) Sfinţii Tăi, mai presus de toate acestea s-au îmbrăcat cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Col. 3,14) Dragostea ţine totul în armonie perfectă în inima lor. Pacea lui Dumnezeu stăpâneşte inimile lor şi la orice problemă, care se iveşte, hotărăsc prin această pace, la care au fost chemaţi. (Col. 3,15) Orice fac cu cuvântul sau cu fapta, fac totul în Numele Domnului Isus, aducând mereu mulţumire şi slăvindu- Te Tată. (Col. 3,17) Trupul lui Isus Hristos poartă Cuvântul în inimă şi îşi înnoieşte mintea şi gândirea pe baza Cuvântului Tău. (Rom. 12,2) Cuvântul locuieşte din belşug în inima credincioşilor, în toată înţelepciunea Lui, aducând astfel roade din belşug, însutite, în viaţa lor. (Marc. 4,20)Amin!