Cu adevărat, sunt plin de putere prin Duhul Domnului. El m-a uns să proclam harul şi adevărul Lui până la marginile pământului, aducând oameni din întuneric în moştenirea lor divină în Cristos, în Numele lui Isus. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale.Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!Binecuvantat sa fii Tu, Doamne! Invata-ma oranduirile Tale!Cu buzele mele vestesc toate hotararile gurii Tale.Cand urmez invataturile Tale, ma bucur de parc-as avea toate comorile.Ma gandesc adanc la poruncile Tale, si cararile Tale le am sub ochi.Ma desfat in oranduirile Tale si nu uit cuvantul Tau.Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si sa pazesc cuvantul Tau!Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate ale Legii Tale!(Psalmul 119:10-18)Amin !INCURAJARI PROFETICE PENTRU 2010

În timp ce aşteptam înaintea Domnului, Duhul Sfânt mi-a scos în evidenţă câteva subiecte şi versete biblice pentru 2010. Cred că trecem printr-o perioadă crucială, şi am primit câteva încurajări profetice uimitoare, pe care vreau să vi le împărtăşesc, de asemenea, şi câteva atenţionări profetice urgente cu privire la anul care ne stă în faţă. În timp ce medităm la promisiunile lui Dumnezeu şi la următoarele pasaje, cred că anul 2010 va fi un an plin de rodnicie în vieţile noastre! (Bob Sorger)

1. Cele şapte cuvinte cheie pentru 2010 sunt: roadă, ploaie, neprihănire, recoltă, revărsare, restaurare şi provizie (vezi Ioel 2:22-26).

1.1. Roada: În 2010, cu adevărat, Isus caută roade. Dumnezeu doreşte să facă din poporul Său unul puternic şi plin de roade. Darurile nu sunt îndeajuns. Doar prin roada Duhului vom fi cunoscuţi. În 2010, va fi o focalizare puternică pe dezvoltarea caracterului, a maturităţii şi a rodniciei. Vei discerne adevăraţii ucenici după roadele lor, nu după darurile lor (vezi Ioel 2:22; Matei 7:13-27; Matei 21:18-19; Ioan 15:2-8,16).

1.2. Ploaie, neprihănire şi recoltă: Ploaia slavei lui Dumnezeu va veni prin neprihănire, astfel vom putea să culegem o mare recoltă. Ploaia timpurie este ploaia de toamnă care vine să ajute la plantarea seminţelor. Ea înmoaie pământul, făcând ca seminţele să poată fi plantate. Ploaia târzie vine pentru a ajuta la coacerea fructului pentru a putea fi recoltat. Dumnezeu îşi trimite ploaia Sa pentru ca noi să putem, nu doar să plantăm seminţe bune ci, de asemenea, să şi culegem recolta acelor seminţe plantate. Pentru mulţi va fi un timp al secerişului! Pe măsură ce sădim seminţele Cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, Duhul Sfânt va produce o recoltă abundentă a roadelor. Dumnezeu va trimite ploaia neprihănirii Sale peste poporul Său şi va face ca seminţele plantate să producă roade coapte şi seceriş bogat. Dumnezeu îşi aduce poporul într-un stadiu al maturităţii.
Ariile de treierat vor fi pline de grâu, semnificând o recoltă bogată. Aceasta va include un sseceriş de suflete pierdute, precum şi un seceriş al promisiunilor lui Dumnezeu. Principiul de bază este că ploaia vine prin neprihănire. Cuvântul neprihănire, de asemenea, poate fi tradus în evreieşte ca fiind „învăţător al neprihănirii”. În anul 2010, mişcarea Duhului Sfânt se manifestă prin învăţături despre neprihănire (vezi, Ioel 2:23-24).

1.3. Revărsare: Va fi o mare revărsare a ungerii lui Dumnezeu (rodul viţei şi untdelemn) în vieţile noastre. Vom avea mai mult decât îndeajuns. Ungerea lui Dumnezeu va curge astfel încât nu doar noi vom putea trăi victorioşi, dar vom avea ungere destulă pentru a putea sluji altora (vezi, Ioel 2:24)

1.4. Restaurare şi provizie: Anii ce au fost pierduţi vor fi recuperaţi. Poporul lui Dumnezeu va experimenta o mare restaurare în vieţile lor în acest an. Condiţia pentru această restaurare este o predare totală a inimilor noastre lui Dumnezeu. Când inimile se întorc spre Dumnezeu, anii pierduţi vor fi restauraţi, în timp ce Dumnezeu va lucra minunat în mijlocul poporului Său. Ceea ce s-a pierdut de-a lungul anilor, va fi recuperat într-un an. O dată cu restaurarea, poporul lui Dumnezeu va avea parte de provizii supranaturale. Ei nu vor mai trebui să alerge la lume cerând ajutor. Mai degrabă, lumea va veni fugind la biserică, cerând ajutor (vezi, Ioel 2:12-14, 25-26; Proverbe 6:31).

2. Vor apărea propovăduitori ai neprihănirii, cu o ungere puternică. Aceşti predicatori vor fi plini de adevăr şi neprihănire. Ei vor umbla cu Dumnezeu într-un mod special şi vor întoarce pe mulţi oameni de la nelegiuire. Ei vor fi adevăraţi mesageri ai lui Dumnezeu. Va exista un puternic contrast între cei ce vor predica având o viață neprihănită şi cei ce vor predica în lipsa unei vieţi neprihănite. Predicarea nedreaptă va face ca poporul să se poticnească.
Maleahi 2:6-8

3. O pricepere clară a judecăţii drepte a lui Dumnezeu va ieşi la suprafaţă. Judecăţile lui Dumnezeu sunt, prin natura lor, răscumpărătoare. Ele nu condamnă, nici nu acuză. Ele confruntă păcatul în smerenie şi dragoste, căutând să aducă oamenii la pocăinţă de dragul mântuirii şi restaurării înaintea lui Dumnezeu.
Pe măsură ce Dumnezeu ridică propovăduitori ai neprihănirii, păcatul va fi confruntat şi soluţionat. Va exista o puternică convingere a păcatului. O înţelegere a adevăratului har va ieşi la iveală. Oamenii vor înţelege că harul este mai mult decât doar milă, atunci când greşesc. Este puterea lui Dumnezeu în viaţa credinciosului, prin care acesta are biruinţă asupra păcatului, sub toate formele şi manifestările lui. Adevăratul har va fi predicat, iar puterea de a birui păcatul va fi dată (vezi, Ioel 8:3-11; 1 Corinteni 5:9-143; 2 Tesaloniceni 3:14-15; Fapte 13:8-12; Fapte 5:1-11).

4. O chemare profundă pentru sfinţire va fi dată de către Duhul Sfânt, pe măsură ce Dumnezeu îşi pregăteşte şi îşi cheamă vasele să fie puse deoparte pentru a primi puterea Sa şi pentru scopurile de la sfârşitul vremurilor. Dumnezeu va veni dintr-o dată în mijlocul poporului Său. Prezenţa Sa va fi însoţită de o rafinare şi purificare profundă, care va face să ne dedicăm vieţile neprihănirii.

Maleahi 3:1-3
Romani 12:1

5. Dumnezeu va întări legământul căsniciei în cadrul bisericii. Credincioşii vor trebui să aleagă să trăiască aşa cum îi place lui Dumnezeu, şi nu după cum este convenient firii lor. Protejarea şi susţinerea legământului de căsătorie este un act foarte bine implementat în inima lui Dumnezeu. O linie verticală este trasată pentru a sprijini adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în acest domeniu.
Dumnezeu cheamă biserica să susţină puritatea morală. Harul şi puterea Lui sunt disponibile pentru a ajuta credincioşii să trăiască în totalitate pentru Dumnezeu.

Maleahi 2:14-16; vezi de asemenea, Matei 5:31-32; Matei 19:3; Matei 19:11-12; Marcu 10:2-12; 1 Corinteni 7:8-39; Ioan 8:3-11

6. Cei care doresc să umble curaţi înaintea Domnului, vor primi darul discernământului pentru ca astfel ei să nu cedeze celui rău. Cei care aleg compromisul vor deschide calea duhului de înşelăciune.

7. Deşi, pare că cei răi sunt veseli şi prosperă, Domnul spune să nu te laşi înşelat de aparenţe. Nu fi dezamăgit sau înşelat din cauza bucuriei lor aparente şi e nedreptăţii lor. Ziua socotelilor va veni. Cei care umblă, cu adevărat, în teamă de Domnul vor fi scrişi în Cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. Va exista o recunoaştere publică a celor care umblă cu reverenţă înaintea lui Dumnezeu.

Maleahi 3:14-17

8. Legăturile şi asocierile potrivite vor fi vitale pentru poporul lui Dumnezeu. Fii foarte atent la influenţele pe care le laşi să intre în viaţa ta, prin ce şi cu cine te asociezi şi ai relaţii. Domnul îşi cheamă poporul să intre într-o convenţie cu neprihănirea şi adevărul. Printr-o relaţie potrivită cu Dumnezeu vom fi mai bine acordaţi la „frecvenţa” Duhului Sfânt şi vom auzi mult mai clar vocea Sa şi vom cunoaşte mai bine căile Sale.
Ceea ce vei împuternici în viaţa ta sunt lucrurile cu care eşti de acord. Dumnezeu lucrează cu amestecul de oameni care s-au strecurat în biserică. Trebuie să rupem convenţiile greşite şi să urmăm legăturile evlavioase. Trebuie să ne aliniem adevărului, neprihănirii şi Cuvântului lui Dumnezeu. Cu cine te însoţeşti aceea vei deveni. (vezi Iosua 23:7,12; 1 Împăraţi 11:4; 1 Corinteni 5:9-11; 2 Tesaloniceni 3:14; Romani 12:16; Fapte 17:4; Proverbe 13:20; 2 Corinteni 6:14,17).

9. Va exista o mai mare polarizare între adevăr şi înşelăciune, ascultare şi fărădelege, între puterea lui Dumnezeu şi semnele şi minunile false. Puterea adevărată şi autentică se va revărsa dintr-o viaţă consacrată. Puterile înşelătoare vin din egoism, nedreptate şi fărădelege, ducând oamenii în rătăcire.

Matei 24:11-14
Matei 24:24-25

10. O revelaţie şi o manifestare a dragostei lui Dumnezeu va veni în biserică, cercetând credincioşii şi motvându-i printr-o compasiune profundă ce vine din inima lui Dumnezeu. Această dragoste va elibera atât o mai mare credinţă cât şi o mai mare putere în biserică. Aşa cum şi Isus a fost mişcat de compasiune, vindecând bolnavii şi înviindu-i din morţi, aşa va fi mişcat, cu o profundă compasiune, şi poporul lui Dumnezeu. Această compasiune va aduce cu ea o mai mare manifestare a puterii miraculoase de vindecare a lui Dumnezeu. (vezi, 1 Ioan 3:16,18; Matei 14:14; Matei 18:27; Luca 1:50; Luca 7:13; Iacov 3:17; Galateni 5:6, 22-26; Efeseni 5:1-21)

11. Numele şi lucrările lui Isus vor fi evidenţiate. Toate lucrările lui Isus vor fi văzute şi cunoscute. Oamenii vor primi mai multă pricepere şi descoperire a slavei, gloriei şi autorităţii ce se găsesc în Numele şi Persoana lui Isus. Oamenii vor primi mai multă apreciere şi cinste pentru tot ceea ce vine prin Numele Lui. Va fi adusă înapoi concentrarea pe viaţa şi lucrările lui Isus Hristos (vezi Fapte 3:16).

12. În 2010 va exista o ungere în ce priveşte scrisul. Cei chemaţi să scrie şi să publice vor veni sub o ungere proaspătă a Duhului Sfânt, în ce priveşte scrisul, făcându-i să scrie şi să publice inima şi gândul lui Dumnezeu.

""VOCE IN DESERT""

EU NU STIU CUM

Eu nu ştiu cum Te-ai îndurat
De m-ai ales şi m-ai chemat,
Căci eu nimic n-am făptuit
Să fiu iertat şi miluit!

Ce oare să-Ţi fi arătat,
Că n-am avut decît păcat?
Cum oare Tu la un tîlhar
I-ai dăruit atîta har?

Cum oare-atît Te-ai aplecat
Şi din adînc m-ai ridicat?
O, Doamne, ştiu: Tu m-ai primit
Şi m-ai ales, căci m-ai iubit!

Pe tot întinsul viitor
Doresc să-Ţi fiu ascultător,
Recunoştinţă arătînd
Iubirii Tale orişicînd.
Căci, Doamne, tot ce Tu mi-ai dat
E numai har nemeritat!

Traian Dorz

INVESTESTI IN CER ?

“…Ma duc sa va pregatesc un loc.” (Ioan 14:2)

Un om bogat care nu credea in Dumnezeu se imbolnavi pe neasteptate si era in pragul mortii. Deoarece nu mai avea timp sa-si faca testamentul, chema la patul sau pe sotia sa si pe copii si le spuse cu limba de moarte: “Dragii mei, eu plec in lumea cealalta; va las voua casa si toata averea mea…”. “Taticule draga”, il intrerupse cel mai mic copil, care nu pricepea despre ce era vorba, “dar acolo unde pleci ai o alta casa?“.

Intrebarea copilasului strapunse inima tatalui muribund. In clipa aceea isi vazu zadarnicia vietii si osanda care il astepta. Dar acum era prea tarziu, prea tarziu… Peste cateva clipe isi dadu sufletul si pleca intr-o lume in care nu avea nici casa, nici avere.

Inainte de plecarea Sa de pe pamant, Mantuitorul a mangaiat inimile ucenicilor; acelasi lucru vrea sa-L faca si astazi. El a pregatit un loc in Casa Tatalui ceresc pentru oricine crede si face voia Lui. Cata mangaiere aduce acest adevar in inimile celor credinciosi…! Calea pe care se poate ajunge la locul din Casa Tatalui ceresc nu este o religie, o traditie, o biserica sau o morala, ci o Persoana: Iisus Hristos. Sa-L primim in inimile noastre!

“Pentru ca unde este comoara voastra, acolo va fi si inima voastra.” (Matei 6:21) – Comoara ta unde este, sus in Ceruri sau aici pe pamant? Ai tu o casa sus in Ceruri? Fii sincer cu tine!