Cu adevărat, sunt plin de putere prin Duhul Domnului. El m-a uns să proclam harul şi adevărul Lui până la marginile pământului, aducând oameni din întuneric în moştenirea lor divină în Cristos, în Numele lui Isus. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale.Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!Binecuvantat sa fii Tu, Doamne! Invata-ma oranduirile Tale!Cu buzele mele vestesc toate hotararile gurii Tale.Cand urmez invataturile Tale, ma bucur de parc-as avea toate comorile.Ma gandesc adanc la poruncile Tale, si cararile Tale le am sub ochi.Ma desfat in oranduirile Tale si nu uit cuvantul Tau.Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si sa pazesc cuvantul Tau!Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate ale Legii Tale!(Psalmul 119:10-18)Amin !INCURAJARI PROFETICE PENTRU 2010

În timp ce aşteptam înaintea Domnului, Duhul Sfânt mi-a scos în evidenţă câteva subiecte şi versete biblice pentru 2010. Cred că trecem printr-o perioadă crucială, şi am primit câteva încurajări profetice uimitoare, pe care vreau să vi le împărtăşesc, de asemenea, şi câteva atenţionări profetice urgente cu privire la anul care ne stă în faţă. În timp ce medităm la promisiunile lui Dumnezeu şi la următoarele pasaje, cred că anul 2010 va fi un an plin de rodnicie în vieţile noastre! (Bob Sorger)

1. Cele şapte cuvinte cheie pentru 2010 sunt: roadă, ploaie, neprihănire, recoltă, revărsare, restaurare şi provizie (vezi Ioel 2:22-26).

1.1. Roada: În 2010, cu adevărat, Isus caută roade. Dumnezeu doreşte să facă din poporul Său unul puternic şi plin de roade. Darurile nu sunt îndeajuns. Doar prin roada Duhului vom fi cunoscuţi. În 2010, va fi o focalizare puternică pe dezvoltarea caracterului, a maturităţii şi a rodniciei. Vei discerne adevăraţii ucenici după roadele lor, nu după darurile lor (vezi Ioel 2:22; Matei 7:13-27; Matei 21:18-19; Ioan 15:2-8,16).

1.2. Ploaie, neprihănire şi recoltă: Ploaia slavei lui Dumnezeu va veni prin neprihănire, astfel vom putea să culegem o mare recoltă. Ploaia timpurie este ploaia de toamnă care vine să ajute la plantarea seminţelor. Ea înmoaie pământul, făcând ca seminţele să poată fi plantate. Ploaia târzie vine pentru a ajuta la coacerea fructului pentru a putea fi recoltat. Dumnezeu îşi trimite ploaia Sa pentru ca noi să putem, nu doar să plantăm seminţe bune ci, de asemenea, să şi culegem recolta acelor seminţe plantate. Pentru mulţi va fi un timp al secerişului! Pe măsură ce sădim seminţele Cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, Duhul Sfânt va produce o recoltă abundentă a roadelor. Dumnezeu va trimite ploaia neprihănirii Sale peste poporul Său şi va face ca seminţele plantate să producă roade coapte şi seceriş bogat. Dumnezeu îşi aduce poporul într-un stadiu al maturităţii.
Ariile de treierat vor fi pline de grâu, semnificând o recoltă bogată. Aceasta va include un sseceriş de suflete pierdute, precum şi un seceriş al promisiunilor lui Dumnezeu. Principiul de bază este că ploaia vine prin neprihănire. Cuvântul neprihănire, de asemenea, poate fi tradus în evreieşte ca fiind „învăţător al neprihănirii”. În anul 2010, mişcarea Duhului Sfânt se manifestă prin învăţături despre neprihănire (vezi, Ioel 2:23-24).

1.3. Revărsare: Va fi o mare revărsare a ungerii lui Dumnezeu (rodul viţei şi untdelemn) în vieţile noastre. Vom avea mai mult decât îndeajuns. Ungerea lui Dumnezeu va curge astfel încât nu doar noi vom putea trăi victorioşi, dar vom avea ungere destulă pentru a putea sluji altora (vezi, Ioel 2:24)

1.4. Restaurare şi provizie: Anii ce au fost pierduţi vor fi recuperaţi. Poporul lui Dumnezeu va experimenta o mare restaurare în vieţile lor în acest an. Condiţia pentru această restaurare este o predare totală a inimilor noastre lui Dumnezeu. Când inimile se întorc spre Dumnezeu, anii pierduţi vor fi restauraţi, în timp ce Dumnezeu va lucra minunat în mijlocul poporului Său. Ceea ce s-a pierdut de-a lungul anilor, va fi recuperat într-un an. O dată cu restaurarea, poporul lui Dumnezeu va avea parte de provizii supranaturale. Ei nu vor mai trebui să alerge la lume cerând ajutor. Mai degrabă, lumea va veni fugind la biserică, cerând ajutor (vezi, Ioel 2:12-14, 25-26; Proverbe 6:31).

2. Vor apărea propovăduitori ai neprihănirii, cu o ungere puternică. Aceşti predicatori vor fi plini de adevăr şi neprihănire. Ei vor umbla cu Dumnezeu într-un mod special şi vor întoarce pe mulţi oameni de la nelegiuire. Ei vor fi adevăraţi mesageri ai lui Dumnezeu. Va exista un puternic contrast între cei ce vor predica având o viață neprihănită şi cei ce vor predica în lipsa unei vieţi neprihănite. Predicarea nedreaptă va face ca poporul să se poticnească.
Maleahi 2:6-8

3. O pricepere clară a judecăţii drepte a lui Dumnezeu va ieşi la suprafaţă. Judecăţile lui Dumnezeu sunt, prin natura lor, răscumpărătoare. Ele nu condamnă, nici nu acuză. Ele confruntă păcatul în smerenie şi dragoste, căutând să aducă oamenii la pocăinţă de dragul mântuirii şi restaurării înaintea lui Dumnezeu.
Pe măsură ce Dumnezeu ridică propovăduitori ai neprihănirii, păcatul va fi confruntat şi soluţionat. Va exista o puternică convingere a păcatului. O înţelegere a adevăratului har va ieşi la iveală. Oamenii vor înţelege că harul este mai mult decât doar milă, atunci când greşesc. Este puterea lui Dumnezeu în viaţa credinciosului, prin care acesta are biruinţă asupra păcatului, sub toate formele şi manifestările lui. Adevăratul har va fi predicat, iar puterea de a birui păcatul va fi dată (vezi, Ioel 8:3-11; 1 Corinteni 5:9-143; 2 Tesaloniceni 3:14-15; Fapte 13:8-12; Fapte 5:1-11).

4. O chemare profundă pentru sfinţire va fi dată de către Duhul Sfânt, pe măsură ce Dumnezeu îşi pregăteşte şi îşi cheamă vasele să fie puse deoparte pentru a primi puterea Sa şi pentru scopurile de la sfârşitul vremurilor. Dumnezeu va veni dintr-o dată în mijlocul poporului Său. Prezenţa Sa va fi însoţită de o rafinare şi purificare profundă, care va face să ne dedicăm vieţile neprihănirii.

Maleahi 3:1-3
Romani 12:1

5. Dumnezeu va întări legământul căsniciei în cadrul bisericii. Credincioşii vor trebui să aleagă să trăiască aşa cum îi place lui Dumnezeu, şi nu după cum este convenient firii lor. Protejarea şi susţinerea legământului de căsătorie este un act foarte bine implementat în inima lui Dumnezeu. O linie verticală este trasată pentru a sprijini adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în acest domeniu.
Dumnezeu cheamă biserica să susţină puritatea morală. Harul şi puterea Lui sunt disponibile pentru a ajuta credincioşii să trăiască în totalitate pentru Dumnezeu.

Maleahi 2:14-16; vezi de asemenea, Matei 5:31-32; Matei 19:3; Matei 19:11-12; Marcu 10:2-12; 1 Corinteni 7:8-39; Ioan 8:3-11

6. Cei care doresc să umble curaţi înaintea Domnului, vor primi darul discernământului pentru ca astfel ei să nu cedeze celui rău. Cei care aleg compromisul vor deschide calea duhului de înşelăciune.

7. Deşi, pare că cei răi sunt veseli şi prosperă, Domnul spune să nu te laşi înşelat de aparenţe. Nu fi dezamăgit sau înşelat din cauza bucuriei lor aparente şi e nedreptăţii lor. Ziua socotelilor va veni. Cei care umblă, cu adevărat, în teamă de Domnul vor fi scrişi în Cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. Va exista o recunoaştere publică a celor care umblă cu reverenţă înaintea lui Dumnezeu.

Maleahi 3:14-17

8. Legăturile şi asocierile potrivite vor fi vitale pentru poporul lui Dumnezeu. Fii foarte atent la influenţele pe care le laşi să intre în viaţa ta, prin ce şi cu cine te asociezi şi ai relaţii. Domnul îşi cheamă poporul să intre într-o convenţie cu neprihănirea şi adevărul. Printr-o relaţie potrivită cu Dumnezeu vom fi mai bine acordaţi la „frecvenţa” Duhului Sfânt şi vom auzi mult mai clar vocea Sa şi vom cunoaşte mai bine căile Sale.
Ceea ce vei împuternici în viaţa ta sunt lucrurile cu care eşti de acord. Dumnezeu lucrează cu amestecul de oameni care s-au strecurat în biserică. Trebuie să rupem convenţiile greşite şi să urmăm legăturile evlavioase. Trebuie să ne aliniem adevărului, neprihănirii şi Cuvântului lui Dumnezeu. Cu cine te însoţeşti aceea vei deveni. (vezi Iosua 23:7,12; 1 Împăraţi 11:4; 1 Corinteni 5:9-11; 2 Tesaloniceni 3:14; Romani 12:16; Fapte 17:4; Proverbe 13:20; 2 Corinteni 6:14,17).

9. Va exista o mai mare polarizare între adevăr şi înşelăciune, ascultare şi fărădelege, între puterea lui Dumnezeu şi semnele şi minunile false. Puterea adevărată şi autentică se va revărsa dintr-o viaţă consacrată. Puterile înşelătoare vin din egoism, nedreptate şi fărădelege, ducând oamenii în rătăcire.

Matei 24:11-14
Matei 24:24-25

10. O revelaţie şi o manifestare a dragostei lui Dumnezeu va veni în biserică, cercetând credincioşii şi motvându-i printr-o compasiune profundă ce vine din inima lui Dumnezeu. Această dragoste va elibera atât o mai mare credinţă cât şi o mai mare putere în biserică. Aşa cum şi Isus a fost mişcat de compasiune, vindecând bolnavii şi înviindu-i din morţi, aşa va fi mişcat, cu o profundă compasiune, şi poporul lui Dumnezeu. Această compasiune va aduce cu ea o mai mare manifestare a puterii miraculoase de vindecare a lui Dumnezeu. (vezi, 1 Ioan 3:16,18; Matei 14:14; Matei 18:27; Luca 1:50; Luca 7:13; Iacov 3:17; Galateni 5:6, 22-26; Efeseni 5:1-21)

11. Numele şi lucrările lui Isus vor fi evidenţiate. Toate lucrările lui Isus vor fi văzute şi cunoscute. Oamenii vor primi mai multă pricepere şi descoperire a slavei, gloriei şi autorităţii ce se găsesc în Numele şi Persoana lui Isus. Oamenii vor primi mai multă apreciere şi cinste pentru tot ceea ce vine prin Numele Lui. Va fi adusă înapoi concentrarea pe viaţa şi lucrările lui Isus Hristos (vezi Fapte 3:16).

12. În 2010 va exista o ungere în ce priveşte scrisul. Cei chemaţi să scrie şi să publice vor veni sub o ungere proaspătă a Duhului Sfânt, în ce priveşte scrisul, făcându-i să scrie şi să publice inima şi gândul lui Dumnezeu.

""VOCE IN DESERT""

EU NU STIU CUM

Eu nu ştiu cum Te-ai îndurat
De m-ai ales şi m-ai chemat,
Căci eu nimic n-am făptuit
Să fiu iertat şi miluit!

Ce oare să-Ţi fi arătat,
Că n-am avut decît păcat?
Cum oare Tu la un tîlhar
I-ai dăruit atîta har?

Cum oare-atît Te-ai aplecat
Şi din adînc m-ai ridicat?
O, Doamne, ştiu: Tu m-ai primit
Şi m-ai ales, căci m-ai iubit!

Pe tot întinsul viitor
Doresc să-Ţi fiu ascultător,
Recunoştinţă arătînd
Iubirii Tale orişicînd.
Căci, Doamne, tot ce Tu mi-ai dat
E numai har nemeritat!

Traian Dorz

INVESTESTI IN CER ?

“…Ma duc sa va pregatesc un loc.” (Ioan 14:2)

Un om bogat care nu credea in Dumnezeu se imbolnavi pe neasteptate si era in pragul mortii. Deoarece nu mai avea timp sa-si faca testamentul, chema la patul sau pe sotia sa si pe copii si le spuse cu limba de moarte: “Dragii mei, eu plec in lumea cealalta; va las voua casa si toata averea mea…”. “Taticule draga”, il intrerupse cel mai mic copil, care nu pricepea despre ce era vorba, “dar acolo unde pleci ai o alta casa?“.

Intrebarea copilasului strapunse inima tatalui muribund. In clipa aceea isi vazu zadarnicia vietii si osanda care il astepta. Dar acum era prea tarziu, prea tarziu… Peste cateva clipe isi dadu sufletul si pleca intr-o lume in care nu avea nici casa, nici avere.

Inainte de plecarea Sa de pe pamant, Mantuitorul a mangaiat inimile ucenicilor; acelasi lucru vrea sa-L faca si astazi. El a pregatit un loc in Casa Tatalui ceresc pentru oricine crede si face voia Lui. Cata mangaiere aduce acest adevar in inimile celor credinciosi…! Calea pe care se poate ajunge la locul din Casa Tatalui ceresc nu este o religie, o traditie, o biserica sau o morala, ci o Persoana: Iisus Hristos. Sa-L primim in inimile noastre!

“Pentru ca unde este comoara voastra, acolo va fi si inima voastra.” (Matei 6:21) – Comoara ta unde este, sus in Ceruri sau aici pe pamant? Ai tu o casa sus in Ceruri? Fii sincer cu tine!

LUPTA IMPOTRIVA PACATULUI

LUPTA IMPOTRIVA PACATULUI

Întrebarea se pune: "Cum să nimicesc păcatul din viaţa mea? Cum să fac acest lucru?" Daţi-mi voie să vă dau câteva principii scurte - de bază şi foarte directe.
Dacă trăieşti după Duhul şi eşti condus spre viaţa veşnică datorită mântuirii tale, Duhul care este în tine îţi dă putere să omori faptele cărnii. Întrebarea se pune: "Bine, bine, dar cum fac acest lucru? Sunt de acord cu faptul că puterea se află acolo, către ea înclină viaţa mea, acesta este drumul pe care merg, vreau să văd Duhul lucrând mai mult şi mai mult acest lucru. Dar cum ajung în acel punct? Cum ajung la acea victorie? Cum dobândesc această trăsătură? Cum poate ea deveni o obişnuinţă? Cum să fac acest lucru?"

1. Recunoaşte prezenţa păcatului în firea ta.
Ştii de ce (cred aceasta din toată inima) majoritatea creştinilor este învinsă de păcat în cele mai multe cazuri? Din cauză că păcatul i-a înşelat atât de mult încât nu ajung niciodată cu adevărat în punctul în care să evalueze sincer realitatea. Ei nu tratează problema. Petreci atât de mult timp din viaţă încercând să-ţi justifici păcatul, ca şi când ar fi un obicei al personalităţii tale sau un produs al mediului în care trăieşti. Petreci atât de mult timp îndulcind diferitele tipuri de păcate cu care te-ai deprins, ca şi cum ar fi simple particularităţi ale individualităţii proprii, sau un gen de predilecţie prenatală pe care a avut-o mama ta, sau le dai o altă interpretare. Ai devenit atât de dibace (şi noi toţi am devenit aşa) în acoperirea realităţii păcatului nostru, încât nu-l mai vedem, astfel că nu-l mai tratăm; pentru că, de fapt, nu-l mai recunoaştem ca păcat în primă instanţă. Orice gen de biruinţă spirituală începe atunci când îţi identifici duşmanul. Adică, e vechea poveste, "Dacă nu ştii care îţi este ţinta, cum vei putea s-o atingi?" Cum voi putea elimina din viaţa mea acel ceva pe care nici nu-l consider necesar a fi eliminat?

Păcatul nu este doar rău, este şi înşelător. Este înşelător! Şi este acolo, crede-mă, este acolo. John Owens avea dreptate. El a spus cu privire la păcat:

Nu are uşi pe care să le deschizi. Nu are nevoie de un motor ca să funcţioneze. Zace în mintea, în gândurile noastre. Îl aflăm în voinţa noastră. Se află în înclinaţia afecţiunilor noastre. Se simte atât de acasă în sufletul nostru.

Se află acolo! Dar, fără-ndoială este acoperit. Vă amintiţi când David a spus: "Păzeşte-mă de păcatele secrete, de păcatele ascunse"? Şi pentru a-l nimici, trebuie mai întâi să-l recunoşti, trebuie să-l depistezi. Psalmul 139 versetul 23 este un verset bun, (Psalm 139:23); vă amintiţi? "Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă este..." ce anume? "...o cale rea în mine."(GBV) Ajută-mă să-mi văd păcătoşia. Vreau s-o văd aşa cum este. Vreau să ajung la rădăcina ei. Din acest motiv psihoterapia contemporană este atât de greşită; în loc să trateze realitatea stării spirituale prezente, ea tinde să te târască în trecut şi să găsească pe altcineva vinovat pentru problema ta. Trebuie să tratezi orice lucru care îţi slăbeşte viaţa. Tu trebuie să faci acest lucru. Nu te lăsa înşelat de cât de bun eşti. Crede-mă, păcatul este în tine şi este ticălos şi ţâşneşte prin crăpăturile aşa zisei tale dreptăţi. Iese la suprafaţă prin mânie şi cuvinte amare, gânduri rele, critică, îngâmfare, lipsă de înţelegere, nerăbdare, rugăciuni slabe, gânduri imorale şi chiar păcate făţişe. Ai ajuns să-ţi cunoşti slăbiciunile.

Profetul Hagai în capitolul 1 spune de două ori, în versetele 5 şi 7: "Luaţi aminte la căile voastre! Luaţi aminte la căile voastre!" Priveşte adânc în inima ta. 1Împăraţi 8:38 spune "îşi va cunoaşte rana din inima sa" (GBV). Cunoaşte-ţi rana din inimă! Şi Pavel în Efeseni 4:22 vorbeşte despre poftele înşelătoare. Trebuie să începi prin a-ţi examina propria viaţă pentru a vedea realitatea a ceea ce este cu adevărat acolo.

2. O inimă aţintită asupra lui Dumnezeu.
Al doilea pas. Pentru ca să câştigi această biruinţă, triumful ei, şi pentru ca să vezi puterea Duhului lui Dumnezeu începând să-ţi dea putere asupra firii nerăscumpărate, putere pe care şi tu şi Dumnezeu o doriţi, trebuie să ai o inimă aţintită asupra lui Dumnezeu. O inimă aţintită asupra lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 57:7 "Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare." Ce vreau să spun cu asta? Devotament neîmpărţit faţă de Dumnezeu! Atunci vorbim de integritate în viaţa spirituală când suntem predaţi în întregime lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu acest lucru? Ce vreau să spun prin acest context este că nu poţi păstra păcatul în nici un domeniu al vieţii tale. Nu poţi să-l îndepărtezi în cea mai mare parte, şi totuşi, să păstrezi un domeniu neatins. Nu poţi să-l înfometezi şi să-l omori într-un anumit domeniu, şi într-altul să-l hrăneşti pentru ca să crească. Dacă îl laşi să trăiască într-un colţ, se va întinde peste tot, va năpădi întreaga suprafaţă. Este cea mai dăunătoare buruiană din lume, creşte cel mai rapid. Nu se va limita doar la un singur răzor, va cuprinde totul. Psalmistul a spus în Psalmul 119, versetul 6: "Atunci nu-mi va fi ruşine." Când? Când nu-ţi va fi ruşine? "Când voi lua seama la toate poruncile Tale" (Buc. 2001). Viaţa mea nu va urma un curs drept, nu va fi lipsită de ruşine până ce nu voi lua seama aşa cum se cuvine la fiecare poruncă a lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a trata fiecare păcat din viaţa mea. Singura viaţă care va fi lipsită de ruşine va fi cea care este îndreptată în întregime către Dumnezeu; viaţa în care orice lucru a fost tratat.

3. Meditează asupra Cuvântului.
Meditează asupra Cuvântului. Umplerea cu Duhul este pusă la acelaşi nivel în Coloseni 3 cu a lăsa ca Cuvântul să locuiască din belşug în inimile voastre. Când Cuvântul este cel care te controlează, când îţi controlează gândurile, când se întâmplă ceea ce spune psalmistul: "meditez la el zi şi noapte", când este ascuns acolo "ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu", atunci ai un factor de control în viaţa ta. Calea de a omorâ păcatul în viaţa ta este de a-l hrăni cu Scriptura. Este ca o otravă. Va otrăvi păcatul. Hrăneşte o viaţă păcătoasă cu Scriptura -- ea va fi otrăvită! Oricare ar fi lucrul care îţi controlează gândirea, care îţi controlează comportamentul; astfel că înveţi să laşi afară gunoiul şi să hrăneşti păcatul, păcatul care a rămas înăuntru, în viaţa ta, cu o dietă strictă ce constă din adevărul glorios al lui Dumnezeu, adevăr care va otrăvi păcatul. Trebuie să te dedici Cuvântului. Trebuie să te umpli de Cuvânt. Trebuie să asculţi Cuvântul propovăduit şi explicat. Tu însuţi trebuie să-l înveţi şi să meditezi la el zi şi noapte.

4. Ai părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune.
Aceste lucruri sunt de bază. Cel de-al patrulea, şi foarte important, este acela de a avea părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune. Comunică cu Dumnezeu în rugăciune. Acest lucru presupune a te întoarce la primul punct pe care ţi l-am arătat. Adevărata rugăciune face ca inima să îşi simtă caracterul josnic şi reînnoieşte ura faţă de păcat. Adevărata rugăciune face acest lucru. Jown Owens a spus: "Cel care se roagă lui Dumnezeu pentru îndepărtarea păcatului, se roagă şi pentru inima lui, ca ea să deteste păcatul." La un moment dat în viaţa ta de rugăciune, vei simţi nevoia să fii sincer. Vei simţi nevoia să fii sincer. Şi va trebui să începi să-I spui lui Dumnezeu: "Vreau să îmi descoperi păcatul, vreau să-l scoţi la suprafaţă. Vreau să mi-l arăţi. Vreau ca să sufli peste praful care îl acoperă. Vreau să dai la o parte toate acele lucruri din viaţa mea care l-au ascuns, pentru ca să devină manifest şi vizibil înaintea ochilor mei. Vreau să văd realitatea păcatului meu. Vreau să mi-l arăţi aşa cum este." Aceasta face parte din părtăşia ta cu Dumnezeu.

Când te rogi lui Dumnezeu fii sincer în mărturisirea ta. Tu poţi spune că îţi mărturiseşti păcatele, dar până ce nu spui: "Dumnezeule, arată-mi toate păcatele vieţii mele, descoperă-mi-le pe toate, adu la lumină fiecare colţ al vieţii mele. Scoate-l la lumină şi fă ca să fie şi pentru mine la fel de detestabil cum este pentru Tine, şi dă-mi putere ca să-l văd îndepărtându-se." Acest gen de rugăciuni arată adevăratele rugăciuni de pocăinţă. Am crezut întotdeauna că, atunci când îţi mărturiseşti cu sinceritate păcatele există un mic P.S. (post scriptum) pe care îl adaugi la sfârşit, atunci când spui: "Doamne, iartă-mă pentru acest păcat", şi întotdeauna adaugi, dacă mărturisirea ta este veritabilă, "Şi Doamne, fă ca niciodată să nu îl mai fac". Acesta este strigătul inimii mele. Şi atunci, rugăciunea aduce în lumină păcatele ascunse. Rugăciunea slăbeşte puterea de a domina a păcatului. Rugăciunea găseşte în părtăşia cu Dumnezeul cel sfânt puterea de a nimici păcatul în vieţile noastre. Ce trebuie să fac pentru a cunoaşte victoria asupra păcatului? Pentru început, trebuie să recunosc păcatul în viaţa mea. Nu te amăgi, nu te ascunde sub o poleială înşelătoare, nu-ţi subestima starea nenorocită, aşa cum nici Pavel nu a făcut-o în Romani capitolul 7. Apoi focalizează-te în întregime asupra lui Dumnezeu, predă-te Lui în întregime, astfel încât orice lucru din viaţă, din centru sau de la periferie, să fie El. Aşa cum a spus psalmistul în Psalmul 16, "Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea mea" (Buc. 2001), şi aceasta este singura cale de a trăi. Apoi, este la fel de important să cultivi cunoaşterea şi înţelegerea, înţelegerea profundă şi punerea în practică a adevărului biblic, să petreci timp în rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu, aducând în prezenţa Sa, adevărul vieţii. Prin aceste exerciţii spirituale simple vine moartea asupra păcatului. Apoi, mai există cel de-al cincilea lucru şi ultimul, în acest model de biruinţă.

5. Cultivă ascultarea.
Ieşim acum din acel loc tainic unde ai căutat să-ţi vezi păcatul şi unde ţi-ai aţintit privirea asupra lui Dumnezeu. Acolo unde ai meditat asupra Cuvântului, unde ai avut părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune, şi mergem acum în loc public, acolo unde modelul tău de viaţă urmează cursul ascultării. Pavel spune: "Nu l-am obţinut încă", îmi place aceasta, "dar", spune el, "alerg spre ţintă". Nu am ajuns încă la ţintă, dar sunt pe drum. Pe ce drum se afla el? Pe drumul ascultării. Petru a spus: "Vieţile noastre trebuie să fie caracterizate", 1 Petru 1:22, "de ascultarea de adevăr". Noi mergem pe un drum al ascultării. Dacă vrei să te angajezi în lupta contra păcatului mergi pe drumul ascultării zi de zi, clipă de clipă, pas cu pas. La început pare greu, la început progresul este slab, dar rămâi pe acest drum şi în cele din urmă, ascultarea va deveni un obicei. Ascultarea va deveni un obicei. Devine un obicei! Rămâi pe calea pe care Dumnezeu a arătat-o prin Cuvântul Său. Această cale va face să creşti în har, să îţi desăvârşeşti sfinţirea, să îţi reînnoieşti omul din lăuntru zi de zi, şi astfel vei fi instruit înspre evlavie. Acum, cred că este cinstit să pun întrebarea finală: "Cum mă descurc?" Cum aş putea să mă îndrept spre inima mea şi să-mi spun: "Suflete, suflete, ce faci? Cum te descurci? Faci aceste lucruri?" Pune-ţi câteva întrebări simple.

A. Cât de mare este râvna mea pentru Dumnezeu?
Este inima mea rece faţă de Dumnezeu? M-a făcut păcatul indiferent faţă de timpul pe care-l petrec în comuniune cu Dumnezeu? Mă mai interesează prezenţa Sa câtuşi de puţin sau nu mă mai interesează deloc? Mă mai interesează gloria Numelui Său? Iubesc Cuvântul Său? Iubesc legea Sa? Înţeleg ce a vrut să spună psalmistul în Psalmul 119:136, când a zis: "Ochii îmi varsă şiroaie de apă, pentru că Legea Ta nu este păzită." Am eu o dragoste aşa de mare pentru legea lui Dumnezeu încât mă simt distrus când ea este încălcată? Lupt cu toată sinceritatea pentru credinţă? Trăiesc eu ca să ţin sus adevărul? Trăiesc eu ca să pun în practică acest adevăr? Trăiesc eu ca să vestesc acest adevăr? La ce nivel se află râvna mea?

B. Iubesc Cuvântul?
Mă simt atras de Cuvânt? Sau sunt prins de el cu un ac de siguranţă de către un luptător divin care m-a ţintuit la podea, şi nu mă pot ridica până ce adevărurile Cuvântului nu au devenit propriile mele convingeri? Mă regăsesc în poziţia de a aprofunda Cuvântul? Să-mi pun această întrebare: "Eu-le, iubeşti timpul de rugăciune? Iubeşti locul mărturisirii? Alergi la locul în care poţi să-ţi mărturiseşti păcatul şi Îi ceri lui Dumnezeu să te examineze în lumina Duhului Sfânt, astfel încât fiecare lucru murdar să fie adus la lumină? Cauţi acest lucru? Este închinarea desfătarea ta? Ai tu marea dorinţă de a fi aici cu poporul răscumpărat al lui Dumnezeu? Este un lucru preţios pentru tine să petreci ziua Domnului în biserică? Este desfătarea cea mai mare a sufletului tău să Îi aduci laude şi să-L cunoşti mai bine, pentru a-I aduce cinste?" Sau spui şi tu împreună cu iudeii din vremea lui Maleahi: "Cât de istovitoare este închinarea!" Pune-ţi această întrebare: Eşti sensibil la prezenţa păcatului în biserică? Eşti sensibil la prezenţa păcatului în lume? Te taie la inimă când vezi păcatul în jurul tău, pretutindeni? Chiar şi în viaţa ta?"

Ceea ce v-am dat sunt doar principii de bază, principii pe care le-am transformat în întrebări orientate către examinarea de sine. Biruinţa spirituală este acolo unde recunoşti că nu mai eşti dator păcatului. Este atunci când înţelegi că Duhul lui Dumnezeu ţi-a deschis drumul către viaţă şi El deja omoară păcatul în viaţa ta, şi puterea de a-l nimici în totalitate este prezentă. Tot ceea ce îţi rămâne de făcut este să trăieşti în realitatea acestor adevăruri şi ţi-am dat principii simple prin care poţi să împlineşti aceste lucruri în viaţa ta, şi un test mic prin care să îţi verifici poziţia.

Nu ştiu cum stau lucrurile cu tine, dar eu unul, vreau să am o viaţă de calitate. Vreau să am o viaţă de bucurie. Vreau să am o viaţă de pace şi vreau o viaţă care să-I fie de folos lui Dumnezeu, iar acesta este drumul către o astfel de viaţă. Dumnezeu să-ţi dea puterea să mergi pe acest drum; şi Dumnezeu să scoată slavă pentru Numele Său prin umblarea ta cu credincioşie. Acesta este scopul tuturor lucrurilor.

Să ne plecăm capetele împreună. Tată, adevereşte în inimile noastre aceste adevăruri, pentru ca toţi să fim ceea ce Tu doreşti să fim.

Armata Salvării: România

Armata Salvării: RomâniaIn fiecare zi DOMNUL ISUS ne poarta pe bratele Sale